Blog Filters
Picture for blog post Cari Hesap Nedir?
Tuesday, 4 April 2023

Cari Hesap Nedir?

İşletmeler açısından hayati öneme sahip olan cari hesap bir şirkette tedarikçiler ile müşteriler arasında geçen işlemlerin toplandığı hesap şeklinde ifade edilir. Ticaret Kanunu’nun 89. Maddesinde tanımlaması yapılan bu hesap türü borç ve alacak takibinin kayıtlar üzerinden yapılmasını sağlar. Yürütülen ticari faaliyetlerin etkin şekilde kayıt ve takip edilmesine yardımcı olan Türk lirası ya da döviz cinsinden açılabilir.Gerçek kişiler ve tüzel kişiler tarafından kullanılabilen bu hesap çeşidi karlılık ya da faiz getirisine sahip değildir. İşlemlere ilişkin bütün alacaklar ve verecekler cari hesabın kesim tarihi geldiğinde gerçekleşir. Hesapta bulunan miktar istenilen anda kısmen ya da tamamen çekilebilir.

Cari Hesap Neden Önemlidir?

Bir işletmeye ait borç ve alacakları detaylı şekilde görebilmek için cari hesap takibi yapmak gerekir. Muhasebe işlemlerinde geçmişe yönelik bütün evraklar kayıt altında tutulur. Bu bilgi ve belgelerin varlığı cari hesabın eksiksiz olarak yapıldığı manasına gelmez. Burada önemli olan nokta hesabın güncel bilgiler içermesidir. Güncel ve düzenli olarak tutulan hesap işe yarar bilgiler verecektir. Anlık rapor istendiğinde bu bilgilere göre hızlıca hazırlanabilir. Ayrıca çeşitli durumlarda mutabakat sağlanması için de cari hesap verilerine ihtiyaç duyulur. Cari hesap tutmanın kendi içerisinde farklı yöntemleri vardır. Bunlar içerisinden hem zaman hem de emek tasarrufu sağlayacak olan yöntem tercih edilmelidir.

Cari Hesap Takibi

Birbiri ile ilişkili olan firmalar sözleşme imzalayarak borç ve alacak kalemlerini tek bir hesapta toplarlar. Bu ortak hesapta gerçekleşen hareketlerin kayıt altına alınması, hizmet ve ödeme ilişkisinin belgelenmesi cari hesap takibi ile olur. Takip için hesapların biri gerçek biri tüzel kişi olabilir. Kısa ve uzun vadede takip değerleri farklılık göstereceğinden bu işlemlerin düzenli olarak yapılması gerekir. Takip ile bir sonraki hesap dönemi açıkça görülebilir hale gelir. Kısa ve uzun dönemi planlayabilmek için kullanılan cari hesap belgeleri arasında çek, senet, dekont, fatura, para makbuzu, banka havale makbuzu gibi belgeler yer alır. Her bir belgenin gerçeğe uygun şekilde düzenlenmesi önemlidir.

Cari Hesap Sözleşmesi Ne Demektir?

İki kişinin ya da kurumun bütün işlemlerini tek bir hesaptan yürütmesi için yaptıkları sözleşmeye cari hesap sözleşmesi denir. Bunun için ortak bir hesap açılır ve bütün kalemler borç ya da alacak şeklinde not edilir. Hesap kesim tarihinin ardından ortaya çıkan değerlerde borçlu tarafın alacaklı tarafa ödeme yapması gerekir. Ortak hesaba ilişkin vadelerin belirlendiği cari hesap sözleşmesinde hesaplama vade tarihi dolduğunda yapılır. Borçlar ilgili hesaptan düşülür ve takas sonunda geriye kalan miktar bakiye ismini alır. Bu hesabı standart açık hesaptan ayıran en önemli fark alacak kalemi olarak kayıtlara girilen bakiye, bir sonraki döneme ait borç bakiyesinden düşülür. Bu uygulama ile bir nevi alacak verecek tahsilatı takas usulü ile halledilmiş olur.

Cari Hesap Takip Yöntemleri Nelerdir?

Var olan alacakların durumu hakkında bilgi veren cari hesap aksama olması halinde hemen bilgilenebilmeyi sağlar. Bu işleyişin sorunsuz şekilde devam edebilmesi için üç farklı yöntem uygulanır.

  •  Cari hesap defterleri en eski yöntemlerden biri olup defter kendi içinde üç ana kısma ayrılır. Bunlar alacakların, satıcılara olan borçların ve vergi borcu ya da benzer borçların izlenmesi şeklindedir. Raporlama açısından uygun görülmeyen bu yöntem teferruatlı olmasıyla bilinir.
  • İkinci yöntem Excel programı ile yapılan takiptir. Cari hesap defterleri ile kıyaslandığında bu yöntem daha kolay olsa da büyük ölçekli işletmeler açısından bir süre sonra karışıklığa sebep olabilir.
  •  Üçüncü ve son yöntem ise cari hesap programlarını kullanarak takip yapmaktır. Teknolojik gelişmeler ve kolaylıklar sayesinde ihtiyaçlara uygun özel programlar geliştirilmiştir. Bu sayede bir firmanın diğer bütün firma ve kişiler ile kurduğu borç ve alacak ilişkisi takip edilebilir hale gelir. En sık kullanılan programlara internet bağlantısının bulunduğu her yerden ulaşılabilir. Muhasebe departmanları tarafından yürütülen bu işlemler isteğe göre uzaktan bağlantı yöntemi ile yalnızca bir uzman tarafından da kontrol edilebilir. İşletme sahibinin kendisinin kayıt tutarak muhasebe işlemlerini yürütmesi de mümkündür. Önemli olan nokta tüm borç ve alacak verilerinin eksiksiz ve doğru olarak kayıt altına alınmasıdır.
Ramazan Akyol - E Ticaret Yöneticisi

Leave your comment

back to top
Filters