Blog Filters
Picture for blog post Distribütör Nedir?
Tuesday, 4 April 2023

Distribütör Nedir?

Kelime karşılığı dağıtıcı manasına gelen distribütör şirketlere ya da mağazalara ürün tanıtan ve tedarik eden kişiyi ifade eder. Gerçek ya da tüzel kişiler olan bu dağıtıcılar üretici ile işletme arasında acılık ederler. Mal üreticisi ile tedarik ya da dağıtım zincirinde bulunan işletme arasında köprü görevi kuran distribütör dağıtımını yaptığı ürünlerin satış faaliyetini üstlenir. Yaptıkları satışlardan belli bir oranda komisyon alırlar.

 

Distribütörlük daha fazla kişiye ya da bölgeye ulaşmak amacıyla sıklıkla tercih edilen bir tür dağıtım kanalıdır. Sistemli olan bu uygulamada ürün tanıtımını yapmak ve satmak esastır. Dağıtıcının görev tanımı ve faaliyetleri önceden belirlenmiştir. Tedarikçi ile üretici arasında sözleşme yapılmış ve irtibata ilişkin detaylara burada yer verilmiştir. Alınan siparişler genel tedarikçiye, bölge yetkilisine iletilir.

 

Distribütör Ne İş Yapar?

Yetkili dağıtıcı olarak da ifade edilen distribütör kişi ya da şirket olabilir. Bu kişilerin görev alanı tedarikçi ile üretici arasında yapılan anlaşmaya göre belirlenir. Firmalara göre değişiklik gösterebilen görevler eksiksiz olarak yerine getirilir.

 

Distribütör toptancılara ya da üreticilere ait ürünlerin satışını ve pazarlamasını yapar. Bayilere eğitim desteği vererek satış öncesi eğitimlerini düzenler. Satıcıları ürünler ile ilgili bilgilendirir ve gerekli hallerde ürünlerle ilgili bilgilendirmeler yapar. Hem sistem entegratörlerine hem de bayilere ürünleri pazarlar, daha sonra bu ürünlerin satışını gerçekleştirir. Ürünlere ait iç ve dış pazarda tanıtım ve satış faaliyetlerinin aktif olarak yürütülebilmesi için bu kişilere ihtiyaç duyulur. Üreticinin hem üretim yapması hem de lojistik, dağıtım, tanıtım ve satış gibi aşamaları tek başına gerçekleştirmesi zor olacaktır.

 

Neden Distribütöre İhtiyaç Vardır?

Minimum maliyetle maksimum karlılığın sağlanması için iş yaşamında iş bölümüne ihtiyaç duyulur. Distribütörlük bu durumun bir parçası olup yoğunluktan kaynaklanan problemlerin düzenli şekilde aktarılmasını sağlar. Üretici firmalardan ürünleri alan distribütör faaliyet gösterdiği bölgede o ürünlerin satışını yapar. Bu sayede kendi kazanç elde ederken bir yandan da hem marka bilinirliği artar hem de üreticinin pazarı genişler. Bunların her birinin üretici tarafından tek başına yapılması hem maliyet hem de zaman kaybına neden olur. Bunu önlemek için pek çok üretici firma işleyişinde distribütörlere yer verir.

 

Distribütör Görevleri Nelerdir?

Distribütörlerin çalışma şekli kendi içerisinde dağıtım, personel, depolama, satış gibi aşamalara ayrılır. Ürünlerin piyasaya sunulması aşamalı olduğundan bu kişiler her bir aşamanın aksatılmadan ilerlemesini sağlarlar.

 

Dağıtım aşamasında lojistik faaliyetler distribütörlere verilerek iş yükü hafifletilir. Bayilere az miktardaki ürünleri dağıtımı firma açısından maliyetli olacaktır. Bunun aracı firmalarla yapılması pratikliği artıracak ve maliyeti düşürecektir.

 

Üretim ağını üstlenen distribütörler dağıtım için ekstra personellere ihtiyaç duyarlar. Özel olarak kurulan ekip diğer firmalara hizmet verir ve böylece satış desteği alırlar.

 

Distribütörler depolama kaynaklı ortaya çıkan maliyetleri üstlenirler. Güvenlik ve stok takibi, depo maliyeti gibi unsurların her biri, ürünlerin farklı bölgelere depolanması gibi maliyetler aracı kişi sayesinde sorunsuz şekilde gerçekleşir.

 

Son aşama olan satış aşaması ise distribütörlük sözleşmesinde belirtilen esaslara göre gerçekleşir. Satış adedi, müşteri iletişimi, risk faktörü, tahsilat ve karlılık gibi unsurlara ait tüm sorumluluklar distribütöre ait olacaktır.

 

Distribütörde Olması Gereken Özellikler Nelerdir?

Distribütör olmak için ilgili kişilerde aranan bazı özellikler vardır. Bunlar arasında iletişim becerisinin yüksek olması, ekip yönetimine ve çalışmasına yatkınlık, lojistik ağ kurmak, her ürün için müşteri portföyü belirlemek, pazarlaması yapılacak ürün ile ilgili tam bilgiye sahip olmak, pazarlama yeteneğinin gelişmiş düzeyde olması olmazsa olmaz özellikler arasında yer alır. Bu gibi avantajlı özelliklere sahip olan kişiler distribütör olmak için ilk adımı atabilir.

 

Distribütör Nasıl Olunur?

Distribütör olmak için herhangi bir eğitim almış olma zorunluluğu yoktur. Bu kişilerin toptancı ya da üretici tarafından verilen ürün hakkındaki eğitimlere katılmış olması istenir. Genellikle üniversitelerde lojistik, işletme, iktisadi ve idari bilimler eğitimleri alan kişilerin bu işte daha fazla başarılı olduğu gözlemlenir. Bu eğitimler genellikle dört yıllık olup mezuniyetin ardından distribütörlük mesleğine geçiş yapılabilir. Eğer şirketler distribütörlük yapmak istiyorlarsa bu durumda vergi levhası, resmi gazete, karar defteri örneği ve imza sirküsü gibi belgeleri süresi içerisinde ibraz etmeleri gerekir.

Ramazan Akyol - E Ticaret Yöneticisi

Leave your comment

back to top
Filters