Blog Filters
Picture for blog post Muhasebe Kodları
Tuesday, 4 April 2023

Muhasebe Kodları

İçinde harf bulunmayan ve sayısal olan muhasebe hesap kodları üç haneden oluşan rakamlardır. Kodların ilk rakamı hesap sınıfını gösterir. İkinci rakamı hesap grubunu gösterirken üçüncü rakamı da büyük defter hesabını belirtir. İlk rakamda gelir tablosu, bilanço ve gider ya da nazım hesapları ifade eder. Defter tutan tacirlerin muhasebe işlemlerinde bu hesap kodlarını kullanmaları ve tek düzen hesap planını uygulamaları zorunlu kılınmıştır.

 

Muhasebe kayıtlarının düzenli ve eksiksiz olabilmesi için hesap kodlarına ihtiyaç vardır. Kayıtların gün içerisinde artması muhasebe işlemlerini daha zor hale getirir. Bunu basitleştirmek için amaca ve türe uygun kodları kullanmak gerekir. Günümüzde geliştirilen muhasebe araçları sayesinde bu kodların kullanımı kolaylaştırılmıştır.

Muhasebe Kodları Ne İşe Yarar?

Muhasebe kodlarının kullanımı sınıflandırmaya sistemine dayalıdır. İlk rakamında 1, 2, 3, 4 ve 5 bulunan kodlar bilanço hesaplarını ifade eder. Bu rakamlarla başlayan hesap kayıtlarının bilançoda gösterilmesi gerekir. Buna göre sırasıyla 6 ile başlayanlar gelir tablosunu, 7 ile başlayanlar gider hesaplarını, 9 ile başlayanlar nazım hesapları yani tali hesapları gösterir. Örneğin 320 satıcılar, 760 pazarlama, satış ve dağıtım, 770 ise genel yönetim giderleri gibi hesapları belirtir.

 

Dönemsel muhasebe kayıtlarını sorunsuz şekilde yapmak için muhasebe kodları iyi bilinmelidir. Aksi halde işlemler hatalı sonuçlar verecektir. Kodlar sayesinde muhasebenin temel aşamaları olan kayıt, sınıflandırma, raporlama ve analiz aşamaları gerçeğe uygun olarak tamamlanır.

Muhasebe Kodlarının Avantajları Nelerdir?

Yaygın olarak kullanılan muhasebe kodları ticari faaliyetlerdeki karmaşıklığı önlemek için oldukça faydalıdır. Muhasebenin temel ilkelerini kolayca yerine getirebilmesini sağlayan kodlar banka, kasa, fatura gibi günlük takibi gerekli kılan işlemleri muhasebe sistemine eksiksiz olarak kaydedebilmeye katkı sağlar. Özellikle sınıflandırma ve kayıt altına alma işlemlerini bu kodların en avantajlı özellikleri arasında yer alır.

 

Muhasebede kullanılan kodlama sistemi tek düzen hesap planı şeklinde adlandırılır. Bu plan kendi içerisinde dönen varlıklar, duran varlıklar, öz kaynaklar, kısa vadeli yabancı kaynaklar, uzun vadeli yabancı kaynaklar, gelir tablosu hesapları gibi bölümlere ayrılır. Her bir bölüme ait muhasebe kodları birbirinden farklıdır. Bu kodlara göre hangi hesabın hangi koda ait olduğu görülebilir.

Muhasebede Tek Düzen Hesap Planı

Tek düzen hesap planı muhasebenin temelini oluşturur. Bir işletmeye ait veriler bu plana göre sisteme işlenir ve bunların yorumlanabilmesi, ölçülebilmesi, karşılaştırılabilmesi için tek düzen hesap planına ihtiyaç vardır. Böylece hazırlanan mali tablolar çalışanlara ve yöneticilere doğru bilgiler verecek, işletmenin geleceği ile ilgili gerçeğe uygun yönlendirmeler yapacak ve veri girişleri doğru, eksiksiz hale gelecektir.

 

Muhasebede tek düzen hesap planının kendine ait bir sistemi vardır. Bu plan bilanço esasına göre defter tutan işletmeler tarafından kullanılır. Hesap planında bulunan kodlar değişiklik yapılmadan yerleştirilir. Her bir rakamın belli bir anlamı olduğundan en küçük bir değişiklik önemli sonuçlara yol açabilir.

Muhasebe Kodları Nelerdir?

Tek düzen hesap planında muhasebe kodları sınıflara ayrılır. İlk kısımda dönen varlıklar yer alır ve 10 hazır değerler ile başlar, menkul kıymetler, ticari alacaklar, diğer alacaklar ile devam eder. İkinci kısım duran varlıklardır. Bu bölümde ise aşağıdakiler bulunur:

  • Ticari alacaklar,
  • Diğer alacaklar,
  • Maddi duran varlıklar,
  • Mali duran varlıklar,
  • Maddi olmayan –duran- varlıklar,
  • Özel tükenmeye tabi varlıklar,
  • Gelecek yıllara ait gelir ve gider tahakkukları,
  • Diğer duran varlıklar.

 

Kısa vadeli yabancı kaynaklar için geçerli olan muhasebe kodları otuzlu hesaplar iken uzun vadeli yabancı hesaplar kırklı hesapları içine alır. Öz kaynaklar kısmında ise beş yüzlü hesaplar vardır. Gelir tablosu hesapları 600lü, 7li hesaplar ise 7/A seçeneği maliyet hesaplarını ifade eder.

760 Ve 770 Muhasebe Kodu Nedir?

760 muhasebe kodu kısmında işletmeye ait pazarlama, satış ve dağıtım giderleri için işlem yapılır. Stok takibinin yapılmasını kapsayan bu hesap gelir, gider ve borç takibini kolaylaştırır. Ürünün tüketiciye ulaşana kadarki mali tablosunu kayıt altına alır.

 

770 muhasebe kodu ise yönetim giderleri hesabını gösterir. Bu kod kapsamında kredi ve tahsilat hizmetleri, güvenlik, kamu, büro ve hukuk hizmetleri, işletme organizasyonları, yönetim fonksiyonları, şirketlerin personel gelir ve giderleri izlenir. Kullanılan kodlar ile işleyiş daha verimli bir hal alır.

Ramazan Akyol - E Ticaret Yöneticisi

Leave your comment

back to top
Filters