Blog Filters
Picture for blog post Şahıs Şirketi Nasıl Kurulur
Tuesday, 4 April 2023

Şahıs Şirketi Nasıl Kurulur

Girişimcilerin ilgisini çeken konulardan biri olan şahıs şirketi kurmak maliyet açısında diğer sermaye şirketlerine kıyasla biraz daha ekonomiktir. Düşük maliyetli olması nedeniyle bu şirketlere talep daima biraz daha fazladır. Yönetiminin de kolay olması şahıs şirketlerini daha ilgi çekici konuma getirir.

 

Tanımına bakıldığında şahıs şirketi gerçek kişiler arasında kurulan, şirket alacaklarına karşı sınırlandırılmamış ve ortaklardan hiçbirinin sorumluluğu olmayan şirket türüdür. En az bir kişiyle bile kurulabilen bu şirket türü küçük çaplı olmasıyla bilinir.

 

6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’na göre şahıs şirketleri komandit şirket ve kolektif şirket olmak üzere iki kısma ayrılır. Adi şirketler de bu gruba dahil edilmekte olup borçlar kanunu hükümlerine tabiidir.

Şahıs Şirketi İle Limited Şirketi Farkları Nelerdir?

Şahıs şirketi ile Limited ve anonim şirket arasındaki farklar arasında ilk sırada kuruluş maliyetleri yer alır. Limited şirketlerin ticaret odasına kaydedilme zorunluluğu bulunduğundan kuruluşunda daha yüksek bütçelere ihtiyaç vardır.

 

İki şirket türü arasındaki diğer farklar vergilendirme, kurulma aşamaları, şirket sahiplerinin sorumlulukları, sermaye ve tasfiye süreci gibi kriterlerde ortaya çıkar.

 

Şahıs şirketlerinin kuruluşunda herhangi bir zorunlu sermaye miktarı belirtilmemiştir. Limited şirketlerde ise kuruluşta en az 10.000 Türk lirası sermaye şartı vardır. Şahıs işlemlerinin kuruluşu Limited şirketlere göre daha pratik ve hızlıdır. Limited şirketin kuruluşunda ticaret odasına kayıt olma, şirket ana sözleşmesi hazırlama, mali müşavirden destek alma gibi aşamalar bulunur.

Şahıs Şirketi Kurmak İçin Gerekli Belgeler Nelerdir?

Şirket kuruluşunun sorunsuz şekilde tamamlanabilmesi için şahıs şirketi kuruluşunda gerekli evraklar eksiksiz olarak tamamlanmalıdır. Bu evraklar arasında ikametgah belgesi, tapu fotokopisi ya da kira sözleşmesi, imza beyannamesi, vekaletname, vesikalık fotoğraf ve şirket sahibinin nüfus cüzdanı sureti yer alır. Eğer kurulacak işletme üzerine kayıtlı bir araç olacaksa bu durumda evraklar arasına alış senedi ve ruhsat da ilave edilir.

 

İmza beyannamesi noter tarafından düzenlenecektir. Tapu fotokopisi ya da kira sözleşmesinde adına şirket kurulacak olan kişi çalışma ortamının mal sahibi ise tapu verilmesi şartı vardır.

Şahıs Şirketini Online Kurmak Mümkün mü?

Son dönemlerde online şahıs şirketi kurma yöntemi sıklıkla tercih edilir. Bu yöntemde vergi dairesine gidilmez ve işlemler e-devlet üzerinden halledilebilir. Bunun için TC kimlik numarası ve e-devlet şifresi ile sisteme girilir.

 

Oturum açıldıktan sonra sicil bildirimleri kısmından işe başlama sekmesine tıklanır. Ardından NACE kodu girilir. Eğer home Office olarak çalışma yürütülecekse evin ya da sanal ofisin adresi de girilebilir. İşyerinin kira olup olmayacağı, işçi çalışıp çalışmayacağı gibi bilgiler yazılır. Vergilendirme türü seçilir. Eticaretle uğraşacak olan kişilerin gerçek usul seçmeleri gerekir. Basit usulde vergilendirme berber, mahalle bakkalı, marangoz gibi işletmeler için geçerlidir.

 

Sonraki aşamada işe başlama tarihi yazılır. İşe başlama bildirimi en geç 10 günde yapılmalıdır. Aksi halde usulsüzlük cezası kesilecektir. Son kısımda ise e tebligat bildiriminin istenip istenmediği sorulur, cep telefonu ile e-posta bilgileri yazılır.

Şahıs Şirketi Kurma Maliyeti Nedir?

Şirket kurma maliyetleri en merak edilen konuladandır. Şahıs şirketi kurma maliyeti hesaplanırken farklı hesap kalemleri dikkate alınır. Bunlar imza beyannamesi için notere ödenecek olan tutar, muhasebeci için çıkarılacak vekaletname bedeli, vergi dairesine ödenecek olan damga bedeli ve işlemler için muhasebeciye ödenecek olan ücret şeklinde kalemlere ayrılır. Toplam maliyet yıllara göre ücretlerin değişmesi nedeniyle farklılık gösterecektir. Ancak diğer şirket türleri ile karşılaştırıldığında şahıs şirketi kurmak her zaman daha az maliyetli olacaktır.

Şahıs Şirketi Kurmanın Avantajları Nelerdir?

Kuruluş masrafı düşük olan şahıs şirketi için kuruluş işlemleri bir iki gün içerisinde tamamlanır. Kuruluşta gerekli evrak sayısı azdır ve bu sayede süreç daha hızlı şekilde tamamlanır. Şahıs şirketlerinin defter tasdik oranları daha düşüktür ve kademeli vergi sistemi bulunur.

 

İşlem hacmi daha az olan bu şirketler için muhasebeci ya da mali müşavir ücretleri daha düşüktür. Kapanış işlemleri bir günde yapılabilir. Şirket yetkileri ve sorumluluğu sadece şirket sahibinindir. Faaliyetler ile ilgili operasyonel kararlar bir kişi tarafından verildiğinden yönetim süreci her zaman diğer şirketlere göre daha kolaydır. Pek çok konuda işlemler her zaman en kısa süre içinde sonlanır.

Şahıs Şirketi Türleri

Şahıs şirketi çeşitleri arasında ilk sırada adi ortaklıklar yer alır. Adi ortaklıklarda sermaye şirketlerinin sahip olduğu tüzel kişilik yoktur. Şirket ortaklıklarının varlığından bağımsız herhangi bir varlık bulunmaz.

 

İkinci tür olan komandit şirket ortakların bir kısmının şirket alacaklarından sorumluluğu sınırlı iken bir kısmı sınırsız sorumludur. Bununla ilgili şartlar kuruluş sürecinde yapılan sözleşme ile belirlenecektir.

 

Son tür olan kolektif şirkette ise hiçbir ortak şirket alacakları ile ilgili sınırlı sorumluluğa sahip değildir. Bu şirket türü çok yaygın görülmez. Genel yapısı incelendiğinde Limited şirketler ile şahıs şirketleri arasında bir geçiş formu olarak da ifade edilir.

Ramazan Akyol - E Ticaret Yöneticisi

Leave your comment

back to top
Filters