Blog FİLTRELE
Blog yazısı E-Ticaret Ana Sözleşme Örneğiiçin resim
4 Nisan 2023 Salı

E-Ticaret Ana Sözleşme Örneği

Günümüzde pek çok kişi ya da kurum alım satım tercihlerini internet aracılığıyla yapar. Bu alışverişler sırasında sunulan sözleşmeler vardır. Ancak tüketicilerin büyük bir bölümü bunlar hakkında yeterli bilgiye sahip değildir. Sitede yer alan hukuki metinlerin yasal dayanağını bilmek her zaman önemlidir. B2C sitelerinde olması gereken hukuki metinler arasında Tüketicilerin Korunması Hakkında Kanun yer alır. Kanun içeriğinde emredici hükümler mevcuttur. Buna ek olarak e-ticaret sözleşmeleri arasında üyelik sözleşmeleri, kullanım koşulları, gizlilik politikası sözleşmesi, ön bilgilendirme formu, mesafeli satış sözleşmesi, KVKK aydınlatma metni, gizlilik politikası ve çerez politikası gibi metinler de bulunur. Ana sözleşme ise adeta anayasa niteliğinde olup Limited, anonim, komandit, kollektif ve kooperatif şirketler için Türk Ticaret Kanunu gereğince gerekli kılınmıştır. Sözleşmenin içeriği ve gerekli olan süreç şirket türüne göre farklılık gösterecektir. Tüzel kişiliğe sahip olan ortaklıklarda kuruluş esnasında ana sözleşmenin düzenlenmesi zorunludur.

Şirket Ana Sözleşmesi Nedir?

Şirkete ait faaliyet konusu, ticaret unvanı, kar dağıtım şekli, kurucu isimleri, genel kurulun toplanma yöntemi gibi bilgilerin olduğu ana sözleşme ortaklığa ait temel düzeni oluşturur. Aynı zamanda ortaklara serbest düzenlenebilir bir alan sağlayan sözleşme yetki ve yükümlülükleri düzenler. Şirket ana sözleşmesinde ortaklığa ait tüzel nitelikteki organlar ile ortaklığın sona ermesi halinde tasfiyeye ilişkin detaylar yer alır. Sözleşmede imzalar noter tarafından onaylanır ve sözleşmenin yazılı olması istenir. Eğer sözleşmede noter onayı bulunmazsa sözleşme geçersiz olarak kabul edilir. E-ticaret için ana sözleşme düzenlenirken şirket türünü dikkate almak gerekir.

Şirket Ana Sözleşmesi Hazırlarken Nelere Dikkat Edilmeli?

Kısa ve uzun vadede sorun yaşamamak adına şirket ana sözleşmesi hazırlarken dikkat edilmesi gerekenler ihmal edilmemelidir. Bunlar arasında şirket unvanı, şirket ortakları ve hisse tutarları, şirketin merkez adresi ve adresin hangi vergi dairesi içinde yer alacağı, şirketin yönetim kurulu ve imza yetkilileri, imtiyazlı hisseler, şirketten ayrılma, şirketle ilgili ilanların usulü, kar dağıtımının detayları gibi bilgiler yer alır. Anonim şirketler için ana sözleşme değişikliği ile ilgili süreçler bakanlık izninin olması gerektiğinden biraz daha uzun olabilir. Bu nedenle şirket ana sözleşmesini hazırlarken eksik ya da yanlış olmaması adına uzman kişilerden danışmanlık almakta fayda vardır. En uygun şirket türünü seçmek ve şirketi kurmak profesyonel bilgi gerektirecektir.

Şirket Ana Sözleşmesine E-Ticaret Yapmak İle İlgili Madde Eklenmeli Mi?

Şirket ana sözleşmesinde yer almayan faaliyetler ile ilgili ticaret yapılmasına engel bir durum yoktur. Ancak ilerleyen dönemde sorun yaşanmaması için yapılması hedeflenen e ticarete sözleşmede yer vermek daha doğru olacaktır. E-ticaret siteleri aktif uygulamalar gereğince sözleşmede bu tür ifadelerin olmasını isteyebilirler. Bunun haricinde sözleşmenin esas unsurlarının da eksik olmaması gerekir. Eğer sözleşme ile ilgili sonradan değişiklik yapılacaksa bununla ilgili kararlar genel kurul tarafından verilir. Verilen kararın tescil edilmesi işlemi ise anonim şirket yönetim kurulu tarafından yapılır.

E-Ticaret İçin Şirket Ana Sözleşmesi

Şirket kuruluşundan sonraki süreçlerde işlerin zorlaşmaması için ana sözleşme detaylarına ekstra önem vermek gerekir. Minimum unsurları taşıması gereken sözleşme için şirketin kurulacağı ticaret sicil il müdürlüklerine başvuru yapılır. Sözleşme hazırlama sırasında hangi şirket türünün kurulacağına önceden karar vermek gerekir. Ödenecek başlangıç sermayesi bu türe göre değişecektir. Anonim şirketlerde başlangıçta dörtte bir oranında ödeme yapılmalıdır. Şirket türü seçildikten sonra ilgili girişime ve girişimin ihtiyaçlarına göre sözleşme detayları dikkatli şekilde belirlenir. Seçilen şirket türü toplantı ve karar nisapları, şirket organları, sorumluluk gibi yönlerden aynı olmayacaktır.

Ramazan Akyol - E Ticaret Yöneticisi

Yorumunuzu bırakın

back to top
FİLTRELE