Blog FİLTRELE
Blog yazısı Adi Ortaklık Nedir?için resim
4 Nisan 2023 Salı

Adi Ortaklık Nedir?

Ticari amaçlara ve hedeflere sahip kişilerin bir şirket kurması ve tüm çalışmalarını bu şirket bünyesinde sürdürmesi gerektiği düşünülür. Türkiye’de ise bahsedilen bu şirketler hem gerçek hem tüzel kişi kimliğiyle açılabilir. Öte yandan bir diğer seçenek olan adi şirket veya diğer adıyla adi ortaklık ise şahıs şirketlerinin bir alt türü olarak karşımıza çıkar. Bu türden bir şirket açmayı isteyenlerin elbette adi ortaklık nedir, gibi soruları olması muhtemeldir. Sizlere adi şirketler veya bilinen adıyla adi ortaklık hakkında merak edilenleri aktarıyor, bu zorlu sürece dair bilmeniz gerekenleri aktarıyoruz.

Adi Ortaklık (Adi Şirket)

İki ya da daha fazla sayıda gerçek kişinin kurduğu bir şirket türü olan adi ortaklıkların tüzel varlığı, sahiplerinden bağımsız bir mal birikimi yoktur. Bu şirket için bir araya gelen kişiler yalnızca enerjilerini değil, mal varlıklarını da sözleşme kapsamında bir araya getirir. Bir amaca hizmet eden bu ortaklık için hukuk çerçevesinde belirlenen pek çok ortaklık maddesine uygun şekilde adım atmak gerekir.

Adi Ortaklığın Özellikleri

Adi şirket kurmak üzere bir ortaklığa başlamakta olan herkesin bilmesi gereken bazı önemli unsurlar vardır ve bunların başında adi şirketlerin herhangi bir tüzel kimliğinin bulunmaması gelir. Yani bahsedilen bu şirket tipinde ticari bir unvan bulunmaz ve şirket kurulumu bir belirli bir yapıya tabi değildir. Bu özelliklerine bağlı olarak kira kontratı, ticaret sicilinin tescili veya ilanı da zorunlu tutulmaz; oluşum, noter onaylı bir sözleşmeyle kurulabilir. Alınan kararlarda şirket kurucularının ya da tüm ekibin hemfikir olması, seçenekler için aynı yönde oy kullanması gerekir. Şirket ortakları yönetimi birlikte üstlenir ve yönetim kurulunu birlikte oluştururlar.

Alınan kararların yanı sıra borçlar ve ödemeler de kurucu ortakların sorumluluğundadır ve herkesin bu ödemelerde payı bulunur. Sözleşmeye aksi yönde bir madde eklenmemişse kar gibi zarar da ortakların eşit sorumluluğu olarak kabul edilir. Ancak şirketin kurulumun üstlenen kişinin Ticaret Odası’na bizzat kendisi ve tek başına kaydolmalıdır.

Adi Ortaklık Sözleşmesi

Adi Ortaklık Sözleşmesi, bu tipte bir şirketin kurulması için en çok merak edilen maddelerden biridir. En yaygın şekilde karşılaşılan şirket türlerinin başında gelmesi nedeniyle sözleşmelere ilişkin detaylar soru işaretleri oluştursa da adi ortaklık sözleşmesine dayanan ortaklıklar herhangi bir sabit yapıya tabi tutulmaz. Tarafların her birinin eşit şekilde söz hakkı ve bilgisi olduğu bu sözleşmeler tüm kurucu ortakların sicil bilgilerine ek olarak ortaklığın amacını, çalışma sektörünü, kar – zarar dağılımını, hakları ve sorumlulukları, geçerlilik süresini ve harici taraflarla ilişkilerin şeklini içerir.

Sözleşmenin hazırlanma aşamasında tüm tarafların hisse paylarının belirlenmiş olması ve kesin şekilde beyan edilmesi son derece önemlidir. Bu süreçte ticaret siciline kayıt olmak zorunlu olmasa da arzuya göre her ortak ayrı ayrı kaydını oluşturabilir. Bunun içinse her ortak kimlik fotokopisi, ikametgah belgesi, adi ortaklığa dair sözleşme, fotoğraf, kira ve imza sirküleri ile vekaletname gibi standart belgelerle kaydını oluşturabilir.

Başlatılan adi ortaklık ortakların isim ve soy isimlerinden ya da bir diğer opsiyon olarak birden fazla ortağın var olduğunu temsil etmek üzere ticari bir ifade olarak da seçilebilir. Tarafların adi ortaklıkta tüzel bir kişiliğin olmadığını, yani herhangi bir işlem sırasında şirketlerin temsilinin mümkün olmadığını unutmaması önerilir.

Ramazan Akyol - E Ticaret Yöneticisi

Yorumunuzu bırakın

back to top
FİLTRELE