Blog FİLTRELE
Blog yazısı Multidisipliner Ne Demek?için resim
4 Nisan 2023 Salı

Multidisipliner Ne Demek?

Tanım olarak incelendiğinde multidisipliner kelimesinin Türkçe karşılığı çok branşlı olarak ifade edilir. Çok branşlı yaklaşım şeklinde de tabir edilen bu kavram emek ve zaman gerektiren çalışmaların yoğun bir etkileşim içine girmesini gerekli kılar. Bu gibi durumlarda başarılı sonuçlar elde etmek daha zor hale gelir. Günümüzde kültürel, iletişimsel, ticari ve teknolojik faaliyetler iç içe geçmiş durumda olduğundan hem bireysel hem de kurumsal başarı için geniş kapsamlı çalışma yürütülmesi gerekir. Başlangıçta belirlenen hedeflere ulaşmak için işbirliği yapmak, farklı alanlarda kendini ispat eden kişilerle ilerlemek bir gereklilik halini almıştır. Bunun için ise multidisipliner yaklaşıma ihtiyaç vardır.

Multidisipliner Yaklaşım Nedir?

Aynı konuya farklı branşlarla birlikte odaklanmak şeklinde tanımlanan multidisipliner yaklaşım bireysel ya da organizasyonel seviyede gerçekleşir. Bir kişi ilgili konuya farklı alanlardan yaklaştığında hedefine ulaşması daha kolay olacaktır. Çalışmaların bireysel düzeyde kalmaması için ortak çalışma biçimi benimsenmelidir. Amatör ve iyi niyetli bir çaba yerine organizasyonel yapıların kullanılması verimli sonuçlar sağlayacaktır.

 

Günümüzde birçok şirkette çok branşlı yaklaşım benimsenir. Her departman aynı amaç için kendi alanına düşen kısımla ilgilenir. Burada iş bölümü esas alınır. Her departman kendi branşına düşen kısma odaklanır, diğer bölümlere dahil olmaz. Branşların doğru ve eksiksiz olarak çalışması genel işleyiş açısından son derece faydalı olacaktır. Kurumsal yapıların sürdürülmesi ve proje bazlı çalışmaların hayata geçirilmesi için multidisipliner yaklaşım daima faydalı olacaktır.

Multidisipliner Yaklaşımın Özellikleri Nelerdir?

Multidisipliner kavramını daha iyi anlamak için çalışma formuna ait özelliklere bakmak gerekir. Bu tür çalışmalar bireysel ya da organizasyon halinde minimum iki farklı uzmanlık alanını gerektirir. Pazarlama, ürün geliştirme, kurumsal yapının tamamı ya da benzer spesifik alanlarda uygulanabilir.

 

Yaklaşımın başarıya ulaşabilmesi için konusunda uzman ve nitelikli personeller tarafından uygulanması önemlidir. Sürece dahil olan herkes çalışılan sektörle ilgili bilgiye sahip olmalıdır. Bunun için görev ve iş dağılımı net şekilde belirlenmeli, hedef ve çözüm odaklı davranılmalıdır. Çalışmaların en iyi sonuca ulaşabilmesi için tüm aşamalarda aksiyon alımına hız kazandırılmalıdır. İş dünyasında ve günlük yaşamda pek çok alanda kullanılan bu yaklaşım daima memnun edici sonuçlar verir.

Multidisipliner Çalışan Ne Demek?

Birden fazla alanda uzmanlık sahibi olan kişileri ifade eden multidisipliner çalışan çalışmaların sorunsuz şekilde yürütülmesini sağlar. Takım çalışmasına yatkınlığın fazla olduğu bu kişiler farklı alan ve branşlarda şirketlerde rol alırlar. Sahip oldukları uzmanlıkları yenilikçi bir bakış açısı ile harmanlayarak sunarlar ve bu sayede verimlilik daima yüksek olur.

 

Multidisipliner ekip bünyesinde yer alan kişilerin bilgi seviyeleri her zaman yüksektir. Çalışanın ilgili iş koluna dair bilgi düzeyinin yüksekliği istenilen noktaya ulaşmayı kolay hale getirir. Ekibe dahil olan her çalışana kendi görev ve sorumlulukları kapsamlı şekilde aktarılır. Bu sayede kurulacak yapının daha sağlam temellere atılması sağlanır.

E-Ticarette Multidisipliner Çalışma Nasıl Olur?

Giderek daha popüler hale gelen e-ticaret sektöründe başarılı olmak için dijitalleşmenin ilgilendiği konularda uzmanlığın yüksek olması gerekir. Özellikle sosyal medya, teknoloji, yazılım, internet okur yazarlığı bilgiye ihtiyaç duyulan alanlar arasında yer alır. Online mağazalardan satış yapmak isteyen işletmelerin mümkün olduğunca fazla sayıda uzman kişiler istihdam etmelerinde fayda vardır.

 

Kalıplaşmış iş yapma biçimlerinin dışına çıkmak, geçerliliğini kaybeden yöntemleri tercih etmek e-ticarette başarıya ulaşmak için zorlayıcı olacaktır. Önemli bir yol gösterici olması adına multidisipliner yaklaşım tercih etmek daima verimliliği artıracaktır. Bu sayede değişimler daha öngörülebilir hale gelir. E-ticaretin çok yönlü yapısına uyum sağlamak için reklam, üretim, yazılım gibi alanlarda dijital pazarlama stratejisi oluşturulmalı, buna uygun şekilde hareket edilmelidir.

Multidisipliner Çalışmanın Avantajları Nelerdir?

Multidisipliner çalışmanın avantajları teşvik edici niteliktedir. Süreçlerin daha başarılı olmasını sağlayan bu çalışmalar kurumsal yapılarda yaratıcılık ve verimliliğin ön plana çıkmasını destekler. Çalışmalarda farklı uzmanlık alanları bir araya gelir ve bu sayede fark yaratmak kolaylaşır. Eğer genel işleyişte sorunlar ortaya çıkarsa bunları çözmek daha kolay ve hızlı olacaktır.

 

Farklı departmanların ve kişilerin bir arada çalışması iş ortamında samimiyeti artırır ve kurum içi kültür yerleşir. Şirket ve çalışanları olumlu olumsuz değişimlere karşı hazırlıklı hale gelir, genel performans pozitif etkilenir.

Ramazan Akyol - E Ticaret Yöneticisi

Yorumunuzu bırakın

back to top
FİLTRELE