Blog FİLTRELE
Blog yazısı E-Fatura Nasıl Kesilir?için resim
4 Nisan 2023 Salı

E-Fatura Nasıl Kesilir?

Yeni bir tabir olan e-fatura kağıt fatura ile hukuki açıdan aynı niteliğe sahiptir. Mevcut faturaların internet ortamında alınıp gönderilmesi olarak ifade edilen e-fatura aslında yeni bir belge türü değildir. Dijitalleşmenin yaygın hale gelmesiyle birlikte ön plana çıkan bu fatura şekli için veri standardı ve formatı Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından belirlenir.

 

Elektronik fatura ülkemizde 5 Mart 2010 tarihinden itibaren uygulamaya girmiş, 397 sıra numaralı Vergi Usul Kanunu tebliği ile faaliyete geçirilmiştir. Yasalara göre bu fatura standart faturada yer alması gereken tüm detaylara sahiptir. Satıcı ile alıcı arasındaki fatura gönderimi elektronik ortamda gerçekleşir. Bu sayede maliyet ve zaman açısından tasarruf sağlanırken bir yandan da alıcı ile satıcı arasında güven ortamı oluşturulur.

 

E-Fatura Kullanmanın Avantajları Nelerdir?

Ürün ya da hizmet satışının ardından müşteriye dijital fatura gönderilmesi olarak ifade edilen e-fatura hata riskini minimuma indirir ve hızlı bir şekilde gerçekleşir. Böylece işlem sahipleri zamandan tasarruf ederler. Baskı ve kağıt masraflarını ortadan kaldıran bu yöntem kargo süreçleri nedeniyle ortaya çıkan operasyonel yükü de azaltır.

 

Elektronik fatura ile faturaların kaybolma riski ortadan kalkar ve tüm bilgilere istenilen anda ulaşılabilir. Bu durum işletmelerin mali durumlarının denetlenmesine katkıda bulunur. İnteraktif bir işlem olan e-fatura yetki sahibi olan herkes tarafından görüntülenebilir. Böylece muhasebe ve denetleme işlemlerine pratiklik sağlar.

 

E-Fatura Nasıl Kullanılır?

Elektronik fatura işlemleri 2020 yılı ve sonrası dönemler için yıllık brüt satış miktarı beş milyonun üzerinde olan bütün işletmeler için zorunlu tutulmuştur. Bu kriteri sağlayan kişiler elektronik fatura mükellefi olarak adlandırılır. E-fatura kullanması gereken kişiler arasında internet reklamcılığı hizmet aracıları, aracı hizmet sağlayıcıları, tüccar ya da komisyoncu olarak sebze meyve ticareti ile iştigal edenler, özel tüketim vergisi I ve III sayılı listedekileri imal, ithal edenler için e-fatura kullanımı zorunlu tutulmuştur. Bu fatura şekline geçiş sürecinde kullanıcı dostu bir ara yüzü bulunan ve işlemlerin daha kolay şekilde gerçekleşmesini sağlayan bir hizmet almak her zaman avantajlı olacaktır.

 

E-Fatura Ne Zaman Kesilir?

E-fatura kesme işlemi mükellefler tarafından yapılır. Eğer karşı taraf e-fatura mükellefi değilse bu durumda elektronik fatura kesilemeyecektir. Bu gibi hallerde e-arşiv faturası kesilir ya da buna altenatif olarak klasik kağıt fatura kesilir. Fatura kesilmesi ticari işlemler için zorunlu tutulmuştur. Mal ya da hizmet satışının ardından yedi günü geçmeyecek şekilde fatura kesilmesi gerekir. İşletmeler fatura takibi yapmalı, kesilen faturalar altı aya kadar saklanmalıdır. Gelir İdaresi Başkanlığı bünyesinde bulunan faturalarda raporlama ve inceleme seçeneklerinin olması sayesinde cari hesaplarda meydana gelebilecek hatalara karşı önlem alınmış olur. Belli bir standardın bulunması hem elektronik fatura hem de standart kağıt fatura ile yapılan işlemlerin sorunsuz şekilde gerçekleşmesini sağlar.

 

 E-Fatura Kesme Yöntemleri Nelerdir?

Elektronik fatura için Gelir İdaresi Başkanlığı’na başvuru yapılır. Talep üzerine tanımlanan kullanıcılar için üç farklı yöntem sunulur. Bu yöntemler arasında GİB portal, özel entegratörler ve entegrasyon yer alır.

 

GİB portal az sayıda fatura kesecek olanlar açısından uygun bir yöntemdir. GİB portal üzerinde bulunan faturalar altı aylık dönemler halinde geriye doğru silinir. Kullanıcıların bu durumu bilerek faturalarının yedeğini almaları önemlidir. Fatura kesim hacmi geniş olan işletmelerde bu yöntem elverişli olmayacaktır.

 

Entegrasyon yöntemi GİB portaldansa kendi uygulamalarınun üzerinde e-fatura işlemlerini yürütmek isteyen kişiler tarafından kullanılır. 7 gün 24 saat boyunca aktif olan sistemin aksamadan çalışabilmesi için uzman personele ihtiyaç duyulur.

 

Üçüncü yöntem ise entegratörlerdir. Bazı dönemlerde yüksek miktarda fatura kesen ve aylık fatura sayısı sabit olmayan işletmeler için uygundur. Bu yöntem için yazılım ve donanım olarak bir yatırım yapmaya gerek yoktur. Her bir faturada bulunan veriler üst düzey güvenlik önlemleriyle korumaya alınmaktadır. İşletmelerin ihtiyaçları göz önünde bulundurularak bunlara ilaveten ek özellikler geliştirilebilir. Bu özellikler sayesinde elektronik fatura kesme işlemleri daha güvenli bir hal alır. Fatura kesme süreçlerinin sorunsuz bir şekilde yürütülebilmesi için profesyonel desteğe gerek duyulur. Bu sayede işletmeler hem maddi hem de manevi açıdan kazanç elde ederler ve memnuniyet artar.

Ramazan Akyol - E Ticaret Yöneticisi

Yorumunuzu bırakın

back to top
FİLTRELE