Blog Filters
Picture for blog post Desi Hesaplama
Tuesday, 4 April 2023

Desi Hesaplama

Taşımacılık sektöründe daha çok kullanılan desi hesaplama işlemleri pek çok kişi tarafından merak edilir. Kargo firmalarının sıklıkla yaptığı bu hesaplama bir tür ölçü birimidir. Herhangi bir ürün ya da eşyanın ağırlığını hesaplamak için kullanılan desi ücretlendirme üzerinde doğrudan etkilidir. Kargo yolu ile ürün gönderimi yapan firmaların daha çok kullandığı desinin hesaplanmasında gönderinin olduğu ambalajın hacmi bulunarak bu değer 3000’e bölünür. Desi değerinde uygun sonuçlar bulmak için ambalaj seçimlerinde optimizasyona gitmek gerekir. Bu sayede gönderi teslimleri daha düşük kargo ödemeleri ile yapılabilir. E-ticaret açısından önemli olan bu hesaplamalarda hacimsel ağırlık ön plandadır. Maliyet anlamına da gelen desi kargo firmaları tarafından ücrete esas ağırlık olarak kabul edilir.

Kargoda Desi Ne Demek?

Gönderilecek ürün için ölçü birimi olan desi kargoda kilogram ile birlikte kullanılır. Santimetre küp cinsinden hesaplanan desi yurt içi gönderilerde 3000’e bölünerek bulunur. Lojistik süreçlerinin sağlıklı şekilde yürütülmesi adına önemli olan bu ölçü birimi e-ihracat alanında çalışanlar açısından önemli bir maliyet unsurudur. Navlun ücretinin belirlenmesinde önemli bir etken olan desi kargonun hacimsel ağırlığını ifade eder.

 

Genel olarak lojistik süreçleri ürünün üretiminden son tüketiciye ulaşana kadarki sürecini esas alır. Üretim, depolama, nakliyat, dağıtma gibi süreçler bu aşamaları ifade eder. Bu süreçlerin hepsinde maliyetin minimum düzeyde tutmak adına desi hesaplamasına ihtiyaç duyulur.

Kargo Desisi Nasıl Hesaplanır?

Kargo desisi hesaplamak için çarpma ve bölme işlemleri yapılır. Gönderilecek olan ürünün boy, en ve yüksekliği birbiriyle çarpılır. Elde edilen sonuç yurtiçi gönderileri için 3000’e bölünür. Örneğin sırasıyla en 50 cm, boy 40 cm ve yükseklik 30 cm olan gönderiler için desi değeri 20 olarak hesaplanır. En ve boy 30’ar cm ve yükseklik 10 cm olduğunda desi 3 şeklindedir.

 

Kabul edilen düzenlemeye göre desi hesaplama formülü (en x boy x yükseklik)/3000 olarak ifade edilir. Tek tek desi hesaplaması için Excel tablosu ile işlem yapılabilir. Bu sayede hesaplama daha hızlı olacaktır. Buna alternatif olarak çeşitli e-ticaret altyapıları içinde yer alan desi hesaplama araçları kullanılarak da işlem yapılabilir. Hesaplama sürecinde zaman kaybetmemek adına pratik yöntemler tercih edilmelidir.

Yurtdışı Gönderiler İçin Desi Hesaplaması Nasıldır?

Kilogramın on binde biri olarak kabul edilen desi değerini kilograma çevirirken on bine bölmek gerekir. Yani 80 desi olan bir ürün 0,008 kilograma denk gelecektir. Bu hesaplama tüm bireysel ve ticari gönderiler için geçerlidir.

 

Yurtdışı gönderiler için hesaplama yapılırken (en x boy x yükseklik)/ 5000 formülü dikkate alınır. Örneğin eni 30 cm, boyu 50 cm ve yüksekliği 40 cm olan ürünler için yurtdışı desi hesaplama değeri (30*40*50)/5000= 12 olacaktır. Elde edilen desi değeri arttıkça ürüne ait gönderi fiyatı da artacaktır. Bu sebeple hesaplamaların sonucunda en iyi boyutlarda ambalaj seçilmesi gerekir.

Desi Hesaplarken Nelere Dikkat Edilmelidir?

Kargolarda desi hesaplaması yapılırken dikkate alınması gereken önemli konular vardır. Bunlar arasında ilk sırada gönderinin paketlenmesi aşaması yer alır. Paketleme sırasında yapılacak hata desinin yanlış hesaplanmasına neden olur. Bunun etkisiyle fiyatlarda genellikle artış görülür. Örneğin aynı özelliklere sahip iki ürünün birini tek kat diğerini ise iki kat jelatin ile sarmak fiyat farklılıklarının oluşmasına yol açar.

 

Doğru hesaplama yapabilmek için kargonun yolda görebileceği hasarlar göz önünde bulundurulmalıdır. Varış noktasına ulaşana kadar gönderinin şişmesi, ezilmesi ya da bandının çıkması deside değişmelere sebep olabilir.

 

Hesaplamalarda etiketin yapıştırılma yeri de önemlidir. Ürünler operasyon birimlerine geldiğinde etiket numaraları okutularak ölçümleri yapılır. Paket olduğu gibi ölçülüm ekstra bir işleme tabii tutulmadığından etiketin yapıştırılma yeri öneme sahiptir. Yanlış yapıştırma durumlarında desi ve fiyat doğru çıkmayacaktır.

Kargo Desi Hesaplama Aracı Nasıl Kullanılır?

İnternet üzerinden ücretsiz olarak erişilebilen kargo desi hesaplama aracı her an kullanılabilir durumdadır. Hesaplama aracında yükseklik, en ve boy cm cinsinden yer alır. Gönderiye ait bu bilgiler eksiksiz olarak yazıldıktan sonra hesapla seçeneğine tıklanır ve gönderiye ait desi bilgileri otomatik şekilde ekrana gelir. Her ölçü için desi farklı olacaktır. Bu verilerde küsuratlı sayılar da girilebilir. Hesaplama sonucunda elde edilen değer eğer paketin kilogram türünden ağırlık değerinden fazlaysa kargo ücreti için desi değeri kilogram şeklinde düşünülüp hesaplanacaktır.

1 Desi Kaç Kilo?

Gönderilecek kargo üzerinden hacim ağırlığına ulaşılır ve bu değer desi olarak dikkate alınır. Herhangi bir eşyanın ya da paketin yükseklik, en ve boy değerleri alınarak hesaplama yapılır. Çarpımdan elde edilen değere göre ürüne özel fiyat değerine ulaşılır. Kilogram üzerinden de ölçülebilen bu birim günümüzde çok fazla kullanılmaz. Kilogram ile desi arasındaki ilişki şu şekildedir:

1 desi = 0,0001 kilogram

Günlük yaşamda amacına uygun şekilde kullanılan bu denkliğe göre değerler birbirine çevrilirler. Bu sayede her bir gönderi için maliyet daha doğru hesaplanır.

Ramazan Akyol - E Ticaret Yöneticisi

Leave your comment

back to top
Filters