Blog Filters
Picture for blog post E-İhracat Yöntemi Nedir ve Nasıl Çalışır?
Tuesday, 4 April 2023

E-İhracat Yöntemi Nedir ve Nasıl Çalışır?

E-ihracat yöntemi, yurt dışındaki bireysel müşterileri satış yolu olarak kullandığınız ve mikro ihracat olarak çıktı sağladığınız satışlardır. E ticaret, dünyanın ağını sınırların ötesine uzatan, insanların dünyanın diğer ucunda bile istedikleri ürünleri sipariş etmelerini sağlayan teknolojik gelişmelerin avantajlarından biridir. Günümüzde, ticaret yapanların gelirlerinin büyük bir kısmı, toptan eşya getirmek ve ürünü mağazada satmak yerine, internet üzerinden alınan siparişlerle satmaya başlamışlardır.

Peki, E-İhracat Yönteminin Avantajları Nelerdir?

Gümrük beyannamesi yerine; Gümrük beyannamesi yerine geçen ancak beyanname mahiyetinde olmayan bazı belgeler düzenlenir. Böylece gümrük danışmanına olan ihtiyaç ortadan kaldırılır. İş süreci ve takibi klasik ticaretten çok daha ekonomik ve daha kolaydır. Aracı kurumların azlığı nedeniyle, süreçler tamamen otomatik ve yetkilendirilmiştir. Ayrıca, e-ihracat siparişleri için gümrük vergisi muafiyeti bulunmaktadır. Örnek vermek gerekirse, bu vergi muafiyeti Rusya, Belarus ve Kazakistan gibi ülkelerde AB ülkelerinden 22 euro altındaki ürünlerde gümrük vergisi ve KDV hariç olmak üzere 1000 Euro’ya yükseliyor. KDV’den bahsederken, KDV’siz bir fatura düzenleyebilir ve bu vergiyi geri ödeme olarak alabilirsiniz. Ayrıca, Marka tescil belgesi, satıcının ve alıcı şirketin karnesi, Hijyen sertifikası gibi belgeleri almak için zaman kaybetmemiş olursunuz. Son olarak, bu ticaret yöntemi ile, ülkeye döviz getiren ticaret modelidir. Ayrıca tüm diğer teşvik ve ihracatlardan muafiyetlerden de yararlanabilirsiniz.

Türkiye’de E-İhracat Modeli Nasıl Çalışır?

2017 yılında dünya çapında perakende e-ticaret satışları da eklendi. Küresel e-ticaretin toplam perakende satışlar içindeki payı 2011 yılında yüzde 3,6 iken, bu oran yüzde 5,1 oranında artarak 2016 yılında 8,7’ye yükselmiştir.

TÜBİSAD tarafından yayınlanan 2016 verilerine göre; e ticaretin gelişmiş ülkelerde toplam perakende satışlara oranı ortalama olarak% 8,8 ve gelişmekte olan ülkelerde% 3,8 civarındadır. Türkiye’de e ticarete göre toplam perakende verilerinde% 3,5’lik pay alabilmektedir. 2017 yılı, gelişmekte olan ülkelerde ve gelişmiş ülkelerde toplam perakende satış online ticaret ortalamasının% 9,8’i ortalama% 4,8’dir. Dünyadaki e ticaret toplamda perakende satış hacmindeki artışı yansıtırken, toplam perakende satıştaki online payı Türkiye’de% 4,1 arttı.

Türkiye, e ticaret ve BİT’i iyileştirmek için kullanabilecek potansiyele sahip ve internet altyapısını iyileştirmek için adımlar atılması gerekiyor. E ticaretin en önemli gelişme göstergeleri kuşkusuz internet kullanımı ve bilgi teknolojileridir.

Sonuç

Bununla birlikte, Türkiye’nin küresel düzeyde bilgi ve teknolojide kaydettiği ilerleme yeterli düzeyde olmamıştır. Dünya Ekonomik Forumu’nun Türkiye sonuçları tarafından yayınlanan 2017 Küresel Rekabet Edebilirlik Raporuna göre; 4.2 puan ile teknolojik hazırlık alt endeksinde 3 sırayı düşürdü ve 138 ülke arasında 67. sırada yer aldı.

Ramazan Akyol - E Ticaret Yöneticisi

Leave your comment

back to top
Filters