Blog Filters
Picture for blog post İhracat Nedir?
Tuesday, 4 April 2023

İhracat Nedir?

Ülke içerisinde üretilen malın döviz karşılığında diğer ülkelere satılmasına ihracat ismi verilir. Dış satım olarak da isimlendirilen bu ticaret şekli ithalatın karşıtıdır. Dış ticaret verilerinin önemli bir kısmını oluşturan ihracat ithalat ile bir araya gelerek dış ticaret dengesinin oluşmasını sağlar. İhracat yapılırken ülke standartlarına uygun şekilde hareket etmek gerekir. Bir malın serbest bölgelere ya da gümrük bölgesi dışına çıkarılması dış satım olarak değerlendirilir.

 

İhracat nedir diye araştırıldığında ihracatçı kavramı ile karşılaşılır. Bu kişiler gerçek ya da tüzel kişi olup ihraç edilecek mala göre ihracatçı birlikleri genel sekreterliğine üyedir. Tüzel kişiler vergi numarasına, gerçek kişiler ise kimlik numarasına sahip olarak işlem yaparlar. Tüm işlemlerde mevzuat hükümleri esas alınır ve ilgili ortaklıklara hukuki tasarruf yapma yetkisi verilir.

 

Kimler İhracat Yapabilir?

İhracat yapabilecek kişiler ilgili hükümlerde açıkça ifade edilmiştir. Bu oluşumlar üç farklı şekilde belirtilir. Bunlar arasında ihraç edilen malın türüne göre alakalı ihracatçı birlikleri genel sekreterliğine üyeliği bulunan kişiler, ülkemizde mukim ve vergi numarası bulunan kişiler, tüzel kişilik statüsü olmayanlar için yürürlükteki mevzuat hükümleri çerçevesinde hukuki tasarruf yapma yetkisi bulunan ortaklıklar yer alır.

 

Resmi olarak ihracatın gümrük mevzuatına uygun şekilde gerçekleşmesi gerekir. İhracatta gümrük işlemleri için ülkemizde farklı prosedürler uygulanır. İlgili malın serbest bölgelere ya da gümrük bölgesi dışına çıkarılması ihracat olarak değerlendirilir.

İhracat Neden Önemlidir?

Ülkeler açısından ihracatın önemi oldukça fazladır. Eksiksiz olarak yapılan ihracat ile ülkeler dünya pazarlarında pay alma fırsatı elde ederler. Ülkede istihdam yaratan bu satış sistemiyle rekabet gücünün artırılması için zemin hazırlanır.

 

Kar ve satış oranlarında ihracat sayesinde ciddi artış olur. Dış ticaret açığının kapanmasını sağlayan ihracat ile Pazar payını genişletme olanağı yaratılır. Ülkelerin dış pazarlara girmesine katkıda bulunan ihracatla iç pazardaki mallar test edilir. Eğer pazarda durgunluk varsa bu giderek azalır ve hareketlilik artar. İç pazarda tam olarak kullanılamayan mallar için üretimi artırma imkanı yakalanabilir.

 

E- İhracat

Günümüzde sıklıkla kullanılan e-ticaret kavramı ihracat işlemlerinin elektronik olarak yapılması manasına gelir. Bu ihracat modelinde firmalar tarafından satılacak mal ve hizmetler elektronik ortamda düzenlenir.

 

Satışı yapılan ürünler için ihracat anlaşmalı kargo şirketlerince gerçekleşir. Bu yöntem ile döviz kuru dalgalanmaları avantaja dönüşür ve firmalar dünyanın dört bir yanındaki müşterilere ulaşmış olurlar. İhracat KDV muafiyeti olan ülkelere yapıldığında vergi iadesi avantajı da elde edilebilir.

Peki, E İhracat’ın Avantajları Nelerdir?

Gümrük beyannamesi yerine Gümrük beyannamesi (ETGB) düzenlenir. Bu, gümrük danışmanına olan ihtiyacı ortadan kaldırır. İş süreci ve takibi klasik ticaretten çok daha ekonomik ve daha kolaydır. Aracı kurumların azlığı nedeniyle, süreçler tamamen otomatiktir ve tamamen yetkilendirilmiştir. Ayrıca, eihracat siparişleri için gümrük vergisi muafiyeti bulunmaktadır. Örnek vermek gerekirse, bu vergi muafiyeti Rusya, Belarus ve Kazakistan gibi ülkelerde AB ülkelerinden 22 euro altındaki ürünlerde gümrük vergisi ve KDV hariç olmak üzere 1000 avroya yükseliyor. KDV’den bahsederken, KDV’siz bir fatura düzenleyebilir ve bu vergiyi geri ödeme olarak alabilirsiniz. Ayrıca, Marka tescil belgesi, satıcının ve alıcı şirketin karnesi, Hijyen sertifikası gibi belgeleri almak için zaman kaybetmezsiniz. Son olarak, E-ihracat, ülkeye döviz getiren bir ihracat modelidir. Ayrıca tüm diğer teşvik ve ihracatlardan muafiyetlerden de yararlanabilirsiniz.

Ülkemizde E İhracat Nasıl Yapılır?

2017 yılında yapmak için dünya çapında perakende e ticaret satışları da eklendi, bu sayede yaklaşık 23 445 milyar dolarlık tahminde bulunulmadı. Küresel eticaretin toplam perakende satışlar içindeki payı 2011 yılında yüzde 3,6 iken, bu oran yüzde 5,1 oranında artarak 2016 yılında 8,7’ye yükselmiştir. TÜBİSAD tarafından yayınlanan 2016 verilerine göre; Çevrimiçi ticaretin gelişmiş ülkelerde toplam perakende satışlara oranı ortalama olarak% 8,8 ve gelişmekte olan ülkelerde% 3,8 civarındadır. Türkiye’de çevrimiçi ticarete göre toplam perakende verilerinde% 3,5’lik pay alabilmektedir.2017 Gelişmekte olan ülkelerde, gelişmiş ülkelerde toplam perakende satış çevrimiçi ticaret ortalamasının% 9,8’i ortalama% 4,8’dir. Dünyadaki çevrimiçi ticaret / toplam da perakende satış hacmindeki artışı yansıtırken, toplam perakende satıştaki çevrimiçi payı Türkiye’de% 4,1 arttı.

Türkiye, e ticaret ve BİT’i iyileştirmek için kullanabilecek potansiyele sahip ve İnternet altyapısını iyileştirmek için adımlar atılması gerekiyor. E-ticaretin en önemli gelişme göstergeleri kuşkusuz internet kullanımı ve bilgi teknolojileridir.

Bununla birlikte, Türkiye’nin küresel düzeyde bilgi ve teknolojide kaydettiği ilerleme yeterli düzeyde olmamıştır. Dünya Ekonomik Forumu’nun Türkiye sonuçları tarafından yayınlanan 2017 Küresel Rekabet Edebilirlik Raporuna göre; 4.2 puan ile teknolojik hazırlık alt endeksinde 3 sırayı düşürdü ve 138 ülke arasında 67. sırada yer aldı.

 

İhracatta Gümrük İşlemleri Nelerdir?

Standartlara uygun şekilde gerçekleşen ihracat gümrük işlemleri kendi içerisinde aşamalara ayrılır. Bu aşamalara şu şekildedir:

 

– Temsil: Gümrük beyanname işlemleri ihracatçı firmalar ya da gümrük müşaviri tarafından yapılabilir. Ülkemizde genellikle bu tür işlemler gümrük müşavirleri tarafından yürütülür ve danışmanlık, gümrükleme ve lojistik konularında destek verirler.

 

– Beyan: Diğer ülkeye satışı yapılacak olan eşyanın gümrük idaresine beyanı zorunlu tutulmuştur. Onaylatılan beyanname ile gümrük idaresine başvuru yapılır.

 

– Onay: Gümrük beyannamesinin onaylanabilmesi için ihraç edilecek eşyanın muayenesinin hazır olması gerekir. Gerekli hazırlıkların tamamlanmasının ardından ilgili belgeler ile birlikte gümrük idaresine başvuru yapılır. Bütün belgeler onay memuru tarafından incelenir ve sorun bulunmazsa bilgisayar üzerinden onay verilir.

 

– Muayene: İhracata konu olan eşyanın nasıl ve hangi muayene memuru tarafından muayene edileceği gelişmiş bilgisayar sistemleri tarafından belirlenir. Daha sonra yeşil, mavi, sarı ve kırmızı hatlar şeklinde işlem yapılır.

 

– Fiili ihracat: Muayene işlemleri sonucunda olumlu sonuç alan gümrük eşyalarının son durumu beyannameye işlenerek malın ülkeden çıkışına izin verilir. Mal ülkeden çıktıktan sonra fiili ihracat tamamlanacaktır.

 

İhracat Şeklinde Satışların Özellikleri

İhracat satışı yapıldığında satış başka bir ülkeye gerçekleşir. Bu tür satışlarda iki ya da çok taraflı ticaret anlaşmalarının sunduğu yükümlülük ve uyum esas alınır. Bütün alışverişlerde yabancı paralar kullanılır. İhracat yaparken konu olan mallar çıkış noktasından varış noktasına taşınır. Satışı yapılan mallar ile ilgili katma değer vergisi, gümrük vergisi ve var ise diğer vergiler hesaplanır.

 

İhracat yaparken malın çıkış noktasından varış noktasına kadar geçen sürede karşılaşabileceği risklere karşı güvence altına alınması sağlanır. Gerekli ödeme işlemlerinde ilgili bankacılık sisteminin devreye girmesi esas alınır. Diğer satış detayları ihracat türüne göre belirlenir. Kullanılan ihracat türleri arasında ön izne bağlı ihracat, ticari kiralama yoluyla yapılacak ihracat, kayda bağlı ihracat, bedelsiz ihracat, konsinye ihracat, serbest bölgelere yapılacak ihracat ve ithal edilmiş malın ihracı gibi türler yer alır. Bunlar kendi içerisinde farklı özelliklere sahiptir.

 

İhracatta Kullanılan Belgeler Nelerdir?

Varış ve çıkış noktalarında işlemlerin sorunsuz şekilde yürütülebilmesi için ihracatta kullanılan belgeler eksiksiz olarak düzenlenmelidir. Bu belgeler arasında gümrük beyannamesi, diğer belgeler, fatura, döviz alım belgesi, menşei şahadetnamesi, koli listesi, A. TR dolaşım belgesi, çeki listesi, EUR.1 dolaşım sertifikası, taşıma belgeleri, konşimento, sigorta belgeleri, kontrol belgesi ve ATA karnesi yer alır.

Yararlı Linkler:

İhracat – Ticaret Bakanlığı

Dış Ticaret – TÜİK – Veri Portalı

İhracat Yönetmeliği – Mevzuat

İhracat – İthalat – Tarım ve Orman Bakanlığı

Ramazan Akyol - E Ticaret Yöneticisi

Leave your comment

back to top
Filters