Blog Filters
Picture for blog post Kobileri Büyütecek Etkili Öneriler
Tuesday, 4 April 2023

Kobileri Büyütecek Etkili Öneriler

Hepimizin bildiği üzere, ülkemizdeki girişimlerin neredeyse tamamını (%99,8) Kobi girişimleri oluşturmakta. 2018 yılı ihracatımızın %59,2’ünü yani yarısından fazlasını da Kobi’ler gerçekleştirdi. Ve mevcut Kobilerin %50,8’i yenilikçi faaliyetlerle ticari hayatına devam ederek, büyüme kaydetti. Tüm bu verilere göre elbette bunun önemi yadsınamaz. Peki Kobilerin pazarlama ve iletişim alanındaki etkinlikleri ne kadar?

Türkiye İstatistik Kurumu’nun 2015 – 2018 yılı verilerine göre; Kobi’lerimizin sadece %33,4’ü 2012-2014 yıllarını kapsayan üç yıllık dönemde pazarlama yeniliği faaliyetinde bulunmuş. Yani Kobi  ağırlıklı olarak üretime ve satışa odaklandıkları için pazarlama ve pazarlamanın en önemli bileşenlerinden biri olan iletişim çalışmalarını çoğunlukla es geçmişler.

Kobilerin sektör içinde grupla göre dağılımı:

Tarım %9

Sanayi %12,5

Ticaret 51,4

Diğer %35,2

Kobilere önce cesaret!

Maalesef Kobilerin %66,6’sı ya yeteri kadar insan kaynağı ya da maddi gücünün olmaması sebepleriyle hiçbir pazarlama yeniliği gerçekleştirememiş. Oysa iyi bir çıkış için bunlar değil, öncelikle “cesaret” gerekiyor. Bulunduğu mahalleden çıkamayan Kobi, iletişimle daha çok müşteriye, daha çok çalışana, daha çok iş ortağına ve hatta rakibine her dokunduğunda aslında daha da büyüyor. Bu tıpkı suya atılan bir taşın dalgalarını yayması gibi. Sesini duyurmaya başlayan Kobi için bu küçük titreşimler büyük bir mutluluk ve motivasyon kaynağı oluyor. Aslında her bir halka, bir haber kupürü, iyi tasarlanmış bir broşür, doğru yere verilmiş bir sponsorluk ya da hedef kitlesine ulaşmış bir ilan. Su üzerindeki bu daimi hareketlilik Kobi’lerin güçlenmesi adına büyük bir dalga gücüne dönüşüyor.

İhtiyaçlarınızı tespit edip sıraya koymayı deneyin!

Kobiler için iletişime nereden başlanacağı da önemli bir karar. Tüm pazarlama birleşenleri ile dört dörtlük bir donanımla işe başlamak değil, öncelikli ihtiyaçları doğru tespit edip, sıraya koymak gerekiyor. Yani her yerden değil, bir yerden başlamak; basamakları küçük adımlarla çıkmak bir Kobi için en sağlıklısı olacaktır. Merdivenleri çıkarken, düşmemek için güvenilecek bir iş ortağı yol arkadaşı seçilmesi de kritik başarı faktörü.

İletişimi kendiniz yönetin!

Büyük bütçelerle değil, küçük ancak etkin ve zamana yayılmış bütçelerle iletişim yapabilecek, butik tarzda hizmet veren ajanslar bu yolda Kobi’lerin can dostu olacaktır. İşi öğrenmek adına Kobi sahibi olarak direkt patronun bu iş yükünü üstlenmesi ise başarı anahtarının önemli dişlilerinden biri olabilir. Zira, Kobi’nin iyi yönetilmesi girişimcinin liderlik özelliklerine de bağlı olduğundan Kobi tipine uygun bir iletişim yaklaşımını benimseyen yönetici, işletmesini başarıya taşıyacaktır.

Dijital hayatınız olmazsa olmaz!

Suya taşı atmanız için gerekli güç teknoloji. Öncelikle sizi iyi tanıtan, basit anlatımlı, işlevsel bir web sitesi. TÜİK’e göre,

İnternet erişimine sahip Kobi oranı 2018 yılında %92,2.

10 ve daha fazla çalışanı olan girişimlerin ise %92,5’i internet erişimine sahip.

Girişimlerin bilgisayar kullanım oranı %95,2, web sayfası sahiplik oranı ise %65,5.

Özetle, iletişimle büyümek için gerekli güç Kobi’lerimizin elinde. Durgun suları dalgalandırmak için cesarete ne dersiniz?

Ramazan Akyol - E Ticaret Yöneticisi

Leave your comment

back to top
Filters