Blog Filters
Picture for blog post E-Ticaret Vergi Muafiyeti 2022 – E-Ticaret Vergi Levhası Ücreti
Tuesday, 4 April 2023

E-Ticaret Vergi Muafiyeti 2022 – E-Ticaret Vergi Levhası Ücreti

1 Ocak 2021 tarihinden itibaren geçerli olan şekilde e-ticarette vergi muafiyetinden pek çok kişi faydalanabilmekte, böylece özellikle evde üretilen ürünlerin satışının önü açılmaktadır. Herhangi bir seri üretim cihazı kullanmadan ortaya konan ürünlerin satışı için önemli bir teşvik oluşturan muafiyetin şartlarına ek olarak, vergi levhası kapsamında yer almanız halinde ödenmesi gereken ücretler de rehberimizde yer almaktadır.

E-Ticarette Vergi Muafiyeti Nedir?

Mikro ihracat olarak değerlendirilen ve ev ya da benzeri koşullarda imal edilen ürünler, esnaf muaflığı uygulamasına dahil edildiğinden vergisi mükellefleri olarak adlandırılan bu satıcılar için kazançlara indirim uygulanmaktadır. 314 Seri No.lu Gelir Vergisi Genel Tebliğ Taslağı’nda yer alan bu esasların detayına baktığımızda, evde imal edilen ürünlerin herhangi bir iş yeri açılmadan, sanayi tipi üretim aracı kullanılmadan ve yalnızca elektronik ortamlarda satılması halinde esnaf muaflığı kapsamında yer aldığı görülmektedir. Bu doğrultuda üretim yapan kişinin vergi dairesine başvurması, Esnaf Vergi Muafiyeti Belgesi için talepte bulunması ve bunun için kendi ikametgahı ile ilgilenen daireye gitmesi yeterli olmaktadır.

E-Ticarette Vergi Muafiyetinin Şartları

Bir senelik gelirin 240.000 TL’yi aşmaması halinde faydalanabilen bir imkan olan esnaf muaflığı, bu değerin üzerinde kazanca sahip olanlarda usule uygun vergilendirmeyi gerekli görmektedir. Yine satışların bir kısmının online bir kısmının diğer kanallardan yapılması da muafiyetten yararlanmanın önünde engeldir. Yani ticari bir üretim aracı kullanılmaması gibi mağazada, araçla veya seyyar olarak da satış yapılmaması gerekir. Kişiler bu ticaret türünde el emeğiyle üretilen türlü ev eşyalarını ve gıda ürünlerini satabilmekte, bu nedenle sanayi tipi üretim kapsamına giren ürünlerin de araştırılması önerilmektedir. Elektronik Ticaret Gümrük Beyannamesi’ne göre gerçekleştirilen ihracata bağlı vergi indirimi ise kazancın %50’sinin indirim kapsamında değerlendirilmesinin önünü açar. E-ihracatta senelik hasılatı 400.000 TL’ye kadar olanların kendilerinin de sigortalı olması halinde bu yarı vergi indirimi kapsamına girmesi mümkündür. Herhangi bir indirim veya muafiyet kapsamına girmeyenlerin şahıs şirketi açarak e-ticarete veya e-ihracata başlaması halinde ödemesi gereken vergi levha ücreti ise muhasebeye ödenmesi gereken ücrete göre değişkenlik gösterebilmektedir. Genel olarak bu maliyetin 500 ila 1000 lira arasında olduğundan bahsedilebilir.

Ramazan Akyol - E Ticaret Yöneticisi

Leave your comment

back to top
Filters